Leerlingenvervoer

De leerlingen die verder dan 4 km van de school wonen kunnen, indien de ouders dit wensen, worden opgehaald en thuisgebracht met de eigen schoolbus of de beroepsvervoerder die voor het leerlingenvervoer instaat.

De ritten en de opstapplaatsen worden in het begin van het schooljaar bepaald.

Indien de afstand tussen de school en de woonplaats 4 km of meer bedraagt en er is geen andere school van het GO! dichter in de buurt, is het vervoer gratis, in elk ander geval geldt de normale abonnementsprijs van De Lijn. 

Er wordt voor iedereen naar de meest voordelige oplossing gezocht. (week - maand - jaarabonnement). Op elke bus is er begeleiding voorzien. Deze begeleidster geeft de kinderen vaste plaatsen en stelt een intern reglement op in samenwerking met de directie en in functie van de veiligheid

De opvang van kinderen voor en na de schooluren wordt door de stad Peer georganiseerd.

  • 's Morgens is er opvang vanaf 06u30 op locatie 'Hoeve Vermeulen'. De kinderen worden door begeleiders van Plons naar onze campus gebracht.

  • Op woensdagnamiddag is er opvang van 12u20 tot 18u30. De begeleiders komen de kinderen op het schooldomein ophalen en brengen hen naar de locatie van Plons.

  • Na schooltijd is er opvang van 15u10 tot 18u30. De begeleiders komen de kinderen op het schooldomein ophalen en brengen ze naar de locatie van Plons.

Kinderen van het lager onderwijs (L1 - L6) die na schooltijd maar kort opvang nodig hebben (tot 16u45) kunnen bij Spring terecht. 

Op schoolvrije dagen kan er opvang worden voorzien van 6u30 tot 18u30.

Buitenschoolse opvang
Internaat

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van Leefhuis Connect.

© 2022 Leefschool De Uitvlinder

Disclaimer  |   Privacy policy

Leefschool