HeartSaver

 

Leefschool De UitvLinder slaat de handen in elkaar met VZW HeartSaver.

Deze VZW ijvert voor een maximale toegankelijkheid tot AED's of hartstarters.

Een plotse hartstilstand is immers een van de grootste doodsoorzaken wereldwijd.

Willen we de overlevingskansen van slachtoffers vergroten, is snel handelen de boodschap.

Elke seconde telt. Hartstarters zijn te weinig toegankelijk voor het grote publiek. 

Daarom werken we samen en zullen het draagbare AED toestel buiten aan de schoolmuur plaatsen.

Hierdoor is het toestel voor iedereen binnen het stadscentrum 24/7 beschikbaar.

Dankzij dit fundraising initiatief wordt ook onze schoolomgeving HARTveilig.