top of page

 

Wat is een leefschool?

 

Bekijk ook onze Facebookpagina
De Leefschool is een plek om te leren en te experimenteren, maar bovenal om te leven. In een gezellige omgeving met veel groene speelruimte voelen leerlingen zich goed in hun vel. Pas dan is er ruimte om de eigen talenten en die van anderen te ontdekken en samen de wereld te exploreren. Wie niet goed in zijn vel zit komt tot niets. Alles in de leefschool is er om je kind een gevoel van welbehagen te geven zodat het kan worden tot een honderdvoud van wat het al is. We geven hem of haar structuur, maar geen keurslijf. Openheid… Ja! Maar ook beleefdheid en correctheid.

Creativiteit… Ja! Maar geen onnoemelijke slordigheid. We leren onze kinderen durf, maar geen overmoed. We leren onze kinderen THUIS zijn in de WERELD. Het spreekt voor zich dat wij net zoals in andere basisscholen de eindtermen bereiken, maar hierbij hanteren wij een totaal andere methode die vertrekt vanuit de eigenheid van elk kind.

Om op een leefschool samen te leven met respect voor ieders vrijheid en mening zijn er regels en maken kinderen, ouders en begeleiders samen afspraken.  Daardoor wordt een aangename, leerrijke leefomgeving geschapen.

bottom of page