Iedere ochtend een kring. “Ik heb een idee, ik wil iets tonen, ik heb een nieuwsbericht te vertellen” Het welbevinden van iedereen staat hier voorop. We leren onze communicatieve vaardigheden eveneens vergroten. Een hecht team dat tussen de kinderen staat. De kleuters bezorgen wekelijks een verslag van wat ze gedaan hebben aan hun ouders. Ook worden foto’s van in onze klasjes wekelijks meegegeven.

Regels en afspraken zijn belangrijk wanneer mensen samen leven. We gaan hierbij in een open dialoog met de kinderen. Ook hun verhaal is belangrijk.

Geborgenheid & veiligheid

Alle WO-doelen zitten verweven in projecten. Doe opdrachten staan centraal

Kinderen leren al handelend

Kinderen kiezen 1 keer per jaar een volledig eigen project. Ze stellen hun eindproduct voorop. Kinderen leren van en door elkaar via onze graadswerking.

Kinderen leren samenwerken door specifieke taken op te nemen tijdens groepswerk.

Oog voor de toekomst (in alle klassen hangen er smartborden, kinderen leren werken op tablets, laptops,..)

21-eeuwse vaardigheden staan centraal. 

Het wij-gevoel

We hebben mooie en knusse klaslokalen waar klein en groot zich goed voelen. Er wordt een gestructureerde dagindeling gehanteerd die onze kinderen veiligheid biedt. We werken met een maximum-capaciteit per klasgroep. Mama’s en papa’s mogen mee tot aan de klasdeur. Ouders zijn welkom op onze school om mee in de klassen te helpen, de leerkrachten zijn zeer toegankelijk voor ouders. We zijn één grote familie waar iedereen elkaar kent. Elke vrijdag werken we in muzische ateliers waar we intensief bezig zijn met beeld, muziek, drama en media. Hier staan de artistieke talenten van onze kinderen in de kijker. Onze schooltuinen helpen ons om natuureducatie in de praktijk te brengen. Kinderen zaaien, oogsten, wieden onkruid, en volgen de groeiprocessen van plantjes op de voet.

Leren door ervaren

Geen ex cathedra lessen maar korte lessen via het ADI-model

Hoogbegaafde leerlingen hoeven niet te wachten op de hele groep maar werken zelfstandig door. Leerlingen die een verlengde instructie nodig hebben krijgen die in een kleine groep onder begeleiding van de leerkracht. Kinderen kijken hun eigen werk na via correctiesleutels vanaf het derde leerjaar. Op die manier krijgen ze onmiddellijk feedback over de gemaakte taken. In de leerlingenraad verwezenlijken onze kinderen hun eigen  dromen. Meervoudige intelligenties: kinderen worden begeleid in het  ontdekken van hun talenten. Ze leren deze talenten ook te transfereren naar andere domeinen (bv. ik ben muziekknap en leer de tafels via een zelfgeschreven tafellied).

Kinderen kiezen mee

Onze kleuters kiezen samen met de leerkracht waarover ze willen leren.

Wat willen de weten (hoofd), wat willen doen (handen), wat willen we zijn (hart)? 

Onze kleuters leggen hun ontdekkingen vast in een groot onderzoeksboek.

Binnen ieder project worden uitstappen gemaakt. Binnen het "werkplan" in de lagere school is er aandacht voor het leren plannen en moeten ze op een zelfstandige manier de geleerde leerstof inoefenen. De kinderen voeren de uitdagende en speelse opdrachten zelfstandig uit. Kinderen krijgen ruimte voor werkstukken volgens eigen interesses.

Ingrijpen in eigen leer- en leefomgeving

Een school om te leven: onze leefschool in Peer waar je helemaal tot de beste versie van jezelf mag ontwikkelen.

Welkom in onze Leefschool

Onze visie

Een leefschool is een plek waar het fijn is om te leven en te leren. We spelen hier creatief met taal en horen in de De UitvLinder twee woorden: VLINDER en UITVINDER. De cocon staat voor onze kleinschalige schoolomgeving, die veiligheid en geborgenheid biedt aan onze kinderen. Fouten maken mag, iedereen mag zijn zoals hij/zij is.

Wij zien al onze kinderen als unieke vlinders. In het zesde leerjaar vliegen deze prachtige vlinders uit met een heleboel ervaringen, kennis, attitudes en vaardigheden. Ze hebben voldoende bagage om de wijde wereld verder te verkennen. Vlinders zijn uniek, ook onze kinderen zijn uniek, ieder met zijn eigen talent en met respect voor elkaar.  De uitvinder staat voor het ontdekkend, experimenteel leren.

© 2022 Leefschool De Uitvlinder

Disclaimer  |   Privacy policy

Leefschool