top of page

Pantoffels, sfeerlampjes, kussens ... onze hele school is ingericht als een groot huis met vele hoekjes en kamers waar elk kind zich snel kan thuis voelen. In iedere klas vind je een knusse zithoek voor een dagelijks kringgesprek, een leerhoek met werktafels en smartbord, eigen iPads & Chromebooks om op te werken, grote tafels om werkstukken te maken en als je naar buiten kijkt, zie je de moestuin met heerlijke groenten en fruit, gekweekt door onze eigen kinderen. Pas als een kind zich op zijn gemak voelt, kan hij de wereld beginnen ontdekken.

Geborgenheid & veiligheid

Op school leer je samen met kinderen van verschillende leeftijden. Papa’s en mama’s springen even binnen, helpen een handje of komen gewoon meegenieten van een afsluiting. In deze huiselijke sfeer mogen kinderen zichzelf zijn en leren ze groeien in sociale omgang. Talenten staan centraal. We leren onze sterkte en uitdaging ontdekken, en hiermee omgaan. Immers een goed zelfbeeld is een waarde voor het leven. Ook gaan kinderen continu in interactie met elkaar en leren ze bovendien hoe ze hun gevoelens en gedragingen kunnen verwoorden en hoe ze conflicten kunnen oplossen. We zetten onze kinderen graag voor de spiegel om bij conflicten ook bij zichzelf te kijken en te zoeken van waar gedrag soms komt. Immers achter ieder gedrag zit een verhaal. Hierbij dragen we democratisch opvoeden hoog in het vaandel. We geven leiding met liefde, houden rekening met de ontwikkeling van het kind en overleggen met het kind.

Het wij-gevoel

“Al doende leert men”. De kleine ontdekkingsreizigers leren zelfstandig oplossingen voor problemen te vinden én hun tijdsindeling te plannen. Waar je kind aanvankelijk een gestructureerde weekindeling krijgt opgelegd, kiest het op het einde van de schooltijd zelf of het vandaag een taak voor rekenen maakt of toch liever even dat taalbad induikt. Maar tegen het einde van de week moet alles af! We geven de regie van leren in handen van onze kinderen en blijven langs de zijlijn staan om alles op te volgen en bij te sturen waar nodig. Leerkrachten fungeren als begeleiders en coaches. We baseren ons hierbij op de ‘leerpiramide’ en op een oud wijs gezegde: “Wat ik hoor, vergeet ik. Wat ik zie, onthoud ik. Wat ik heb gedaan, blijft eeuwig van mij”.

Leren door ervaren

Waarom, wat en hoe? Kinderen zijn wandelende vraagtekens die met een gezonde nieuwsgierigheid hun omgeving onderzoeken. Op een leefschool bepalen ze zelf hun projectonderwerpen: de ruimte, hoe bouw ik een huis… vanuit hun eigen interesses leren kinderen om gericht informatie op te zoeken, uitstapjes te regelen, een product voor te stellen. Op deze manier wordt hun creativiteit gestimuleerd, leren ze samenwerken, keuzes maken vanuit intrinsieke motivatie en ook hulp vragen aan elkaar waar nodig.

Kritisch kiezen:

Met alle bagage op zak kan, wil en durft je kind op een kritische wijze en met een heel eigen kleur de wereld benaderen. Het weet dat dingen kunnen lukken of mislukken, maar kan daar op een gezonde manier mee overweg. Verantwoordelijkheid opnemen, zichzelf evalueren, terecht verdiende pluimen op de hoed steken…je kind wordt bevestigd in zijn persoon en voelt zich thuis in de wereld.

Ingrijpen in eigen leer- en leefomgeving

Een school om te leven: onze leefschool in Peer waar je helemaal tot de beste versie van jezelf mag ontwikkelen.

Welkom in onze Leefschool

Onze visie

Een leefschool is een plek waar het fijn is om te leven en te leren. We spelen hier creatief met taal en horen in de De UitvLinder twee woorden: VLINDER en UITVINDER. De cocon staat voor onze kleinschalige schoolomgeving, die veiligheid en geborgenheid biedt aan onze kinderen. Fouten maken mag, iedereen mag zijn zoals hij/zij is.

Wij zien al onze kinderen als unieke vlinders. In het zesde leerjaar vliegen deze prachtige vlinders uit met een heleboel ervaringen, kennis, attitudes en vaardigheden. Ze hebben voldoende bagage om de wijde wereld verder te verkennen. Vlinders zijn uniek, ook onze kinderen zijn uniek, ieder met zijn eigen talent en met respect voor elkaar.  De uitvinder staat voor het ontdekkend, experimenteel leren.

“Geef je kind liefde, zonder alles te accepteren. En wees ervan overtuigd dat een begrenzing niet altijd een beperking is”

— Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog

bottom of page